Сервиз на Sony Xperia XA1 Ultra

Сензорният екран не работи правилно

Съществуват редица начини за коригиране на повишената или намалена чувствителност на сензорния екран, непредсказуеми реакции или липсата на отговор при докосването.

 • На производителността на сензорния екран може да повлияе мръсотията, високата температура или използването на калъфи и защитни протектори.
 • Ако сте залепили защитен филм върху екрана на устройството, проверете дали той е прилепен плътно към него и дали под него няма прах, мехурчета въздух или вода.
 • Махнете защитния калъф от устройството, за да проверите дали не пречи на работата на сензорния екран.
 • Избършете екрана с чиста суха кърпа. Използвайте сензорния екран с чисти и сухи ръце.
 • Прегряването на устройството може да влоши работата на сензорния екран. Ако устройството е прегряло, оставете го да изстине, а след това проверете работата на сензорния екран.
 • Изключете устройството, а след това отново го включете. Това ще Ви позволи да спрете всички работещи приложения и да освободите памет. Понякога тази операция автоматично елиминира проблема.
 • Ако устройството не реагира или не се рестартира, може да се наложи принудително рестартиране или изключването му. В случая, настройките и личните данни няма да бъдат изтрити.

Ремонт на Sony Xperiа XA1 UltraПринудително рестартиране или изключване на устройството

   • Натиснете едновременно бутона за увеличаване на звука и бутона за захранването и ги задръжте за около 10 секунди.
   • Устройство ще извибрира един път. Следвайте инструкциите по-долу в зависимост от това, необходимо ли е принудително рестартиране на устройството или неговото изключване.
   • За принудителното рестартиране на устройството, следвайте следните стъпки. Отпуснете бутоните. Устройството ще се рестартира;
   • За принудителното изключване на устройството, следвайте следните стъпки. Продължете да държите бутоните. След няколко секунди устройството ще извибрира три пъти и ще се изключи.

 

Включване на устройството

 1. Натиснете и задръжте бутона за захранването, докато телефона започне да вибрира.
 2. Изчакайте стартиране на устройството.

 

 • Ако възникне проблем по време на зареждането, уверете се, че се използва оригиналното зарядно устройство на Sony или USB-кабелът, предназначен за зареждане на вашето устройство. Други зарядни устройства могат да повлияят неблагоприятно върху работата на сензорния екран.
 • При наличието на карта с памет, извадете я и рестартирайте устройството. Ако това реши проблема, SD-картата Ви вероятно е повредена. В този случай, трябва да я замените в устройството Xperia™.
 • Използвайте безопасен режим, за да разберете дали изтеглените приложения са източник на проблеми. В безопасен режим, устройството се зарежда с приложенията, които са инсталирани към момента на закупуването му. Ако в безопасен режим, производителността на устройството се повиши, вероятно едно или няколко приложения влияят отрицателно върху работата му. Може да излезете от защитен режим и да рестартирате устройството, за да премахнете приложенията, от които се появяват грешките. Ако проблемът е възникнал наскоро и вие не сте сигурни кое приложение може да го предизвиква, опитайте първо да изтриете последно изтегленото приложение.

Включване на функцията Безопасен режим

 1. Изключете устройството.
 2. Натиснете и задръжте бутона за захранването.
 3. Когато се появи логото на Xperia™, пуснете бутона за захранването и след това натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука, докато на екрана не се появи Безопасен режим.

 

За да изключите режима Безопасен режим, рестартирайте устройството.

 

Премахване на приложение от екрана с приложения

 1. Отидете на Началния екран и натиснете меню.
 2. Докоснете дадена област на екрана с приложения и задръжте пръста си, докато устройството не завибрира. Всички приложения, които можете да изтриете са означени с хикс.
 3. Изберете приложението, което искате да изтриете, след което докоснете OK.

 

Някои приложения са маркирани с хикс, но не могат да се изтрият. Въпреки това, можете да ги изключите. Когато изключите всички приложения, съответните данни се изтриват, но приложението отново може да се включи в меню Настройки > Приложения.

 

Можете да използвате приложението Xperia™ Diagnostics за бърза проверка на работата на сензорния екран. Xperia™ Diagnostics позволява да се оценят потенциалните проблеми на хардуера или софтуера на вашето  Xperia™ устройство.

 

Изпълнение на диагностичен тест

 1. Отидете на Началния екран и натиснете меню.
 2. Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Диагностика.
 3. Намерете раздела ТЕСТВАНЕ и изберете тест в списъка.
 4. Следвайте инструкциите и натиснете ДА или НЕ, за да проверите дали работи функцията.
 5. Докоснете Готово.

 

 • Актуализирайте софтуера на устройството за оптимална производителност. Повече за актуализацията и намирането на последната версия на софтуера.
 • За да възстановите фабричните настройки на устройството, направете възстановяване на софтуера с помощта на приложението за компютър Xperia™ Companion. Моля, обърнете внимание, че при възстановяване на софтуера, всички данни, съхранени в устройството, ще бъдат изтрити. Съдържанието, съхранявано на външна карта с памет, като снимки, видео и музика, няма да се изтрие.

Архивиране на данни с помощта на компютър

 1. Уверете се, че приложението Xperia™ Companion е инсталирано на вашия компютър или Mac®.
 2. Свържете устройството към компютъра с помощта на USB-Type-C™ кабел.
 3. На компютъра: отворете приложението Xperia™ Companion, ако то не се стартира автоматично. След известно време, компютърът ще открие устройството.
 4. Изберете пункта Резервно копиране на главния екран.
 5. За да направите резервно копие, следвайте инструкциите от екрана.

 

Възстановяване на софтуера с помощта на Xperia™ Companion

По възможност, винаги копирайте всички данни преди възстановяването на софтуера. В процеса на възстановяване на софтуера, всички данни във вътрешната памет се презаписват. Данните от външната SD-карта се запазват.

 

 1. Уверете се, че приложението Xperia™ Companion е инсталирано на вашия компютър или Mac®.
 2. Отворете Xperia™ Companion на компютъра, но не свързвайте устройството Xperia™ преди появата на съответните инструкции в петия параграф в прозореца Xperia™ Companion.
 3. Изберете Възстановяване на софтуера от екрана на компютъра.
 4. Следвайте инструкциите от екрана, за да инсталирате софтуера и да извършите възстановяването.

 

 • Проверете има ли повреда върху екрана. При наличие на такава, моля свържете се с нас.