Сервиз на Sony Xperia XA1

Ремонт на Sony Xperiа XA1Ако устройството не реагира или не се рестартира правилно, може да се наложи принудително рестартиране или изключването му. Параметрите и личните данни няма да се изтрият.

Също така можете да извършите и възстановяване на настройките на устройството до първоначалните им стойности от завода. Понякога това е необходимо, ако в работата на устройството се наблюдават смущения. Моля, обърнете внимание, че за запазване на важните данни, трябва предварително да създадете резервно копие върху картата с памет или друга външна памет.

 

Ако устройството не се включва или е нужно възстановяване на софтуера, използвайте Xperia™ Companion за възстановяването му.

 

Ако използвате устройството заедно с други потребители, то за връщането до заводските настройки е необходимо да влезете като собственик, т.е. като основния потребител.

 

Рестартиране на устройството

При нисък заряд на батерията, устройството може да не се рестартира. Включете зарядното устройство и опитайте отново да рестартирате.

 

 1. Натиснете и задръжте бутона за захранването
 2. В падащото меню, натиснете върху Рестартиране. Устройството автоматично ще се рестартира.

 

Принудително рестартиране или изключване на устройството

 1. Натиснете едновременно бутона за увеличаване на звука и този за захранването и ги задръжте за около 10 секунди.
 2. Устройството трябва да извибрира веднъж. Следвайте инструкциите по-долу в зависимост от това, необходимо ли е принудително рестартиране на устройството или трябва да го изключите.

 

 • За принудително рестартиране на устройството, следвайте следните стъпки. Отпуснете бутоните. Устройството ще се рестартира.
 • За принудителното изключване на устройството, следвайте следните стъпки. Продължете да държите бутоните. След няколко секунди устройството ще извибрира три пъти и ще се изключи.

Възстановяване до фабричните настройки

За да избегнете повреда на устройството, не прекъсвайте процеса по възстановяване на настройките.

 

 1. Копирайте важните данни от вътрешната памет на устройството върху карта с памет или друг външен носител. Ако на вашата SD-карта данните са криптирани, трябва да ги декриптирате и те да са достъпни след нулирането.
 2. Отидете на Началния екран и натиснете меню.
 3. Намерете и натиснете върху Настройки > Резер. копиране и нулиране > Общо нулиране.
 4. Започнете връщането на настройките на телефона.
 5. При необходимост нарисувайте графичния ключ за достъп, въведете паролата или ПИН-а за отключване на екрана.
 6. За потвърждение натиснете Изтриване на всичко.

Когато възстановите до фабричните настройки по-старата версия на софтуера на Android™ устройството няма да бъде възстановено.

 

Възстановяване на софтуера на устройството

Ако сте забравили паролата за отключване на екрана, PIN или графичния ключ за достъп, можете да използвате функцията за възстановяване на устройството в приложението Xperia™ Companion за премахване на това ниво на защита. За извършване на тази операция, трябва да влезете в профила си в Google. Да стартирате функцията за възстановяване, което ще доведе до повторното инсталиране на софтуера на устройството, в следствие на което някои от личните данни могат да бъдат загубени.

 

Ако преди възстановяването на софтуера не може да се изключи устройството, то може да се изключи принудително.

 

Няма да можете да използвате полученото ново потребителско име или парола в Google™ за влизане и възстановяване на устройството в рамките на 72 часа.

 

Възстановяване на софтуера с помощта на Xperia™ Companion

Преди възстановяване на софтуера се уверете, че помните своите идентификационни данни за Google™. В зависимост от настройките за сигурност, може да се наложи да ги въведете за рестартиране на устройството, след възстановяване на софтуера.

 

Ако устройството блокира и се рестартира отново или не се стартира след обновлението или възстановяването на софтуера Xperia™ или до връщането на заводските настройки, изключете принудително устройството, а след това се опитайте да го включите. Ако проблема не се реши, направете принудително изключване на устройството и след това възстановете софтуера, както е описано по-долу.

 

 1. Уверете се, че приложението Xperia™ Companion е инсталирано на вашия компютър или Mac®.
 2. Отворете Xperia™ Companion на компютъра и щракнете върху Възстановяване на софтуера на началния екран.
 3. Следвайте инструкциите от екрана, за да преинсталирате софтуера и да завършите възстановяването.